Over ons

Fotogroep Park-Heverlea  is een samensmelting van de Fotoclub Heverlea (onstaan in 1954) en de vroegere Fotogroep Park (onstaan in 1979). Ze heeft haar wortels in de Leuvense deelgemeente Heverlee.

Klein historisch overzicht :

In 1978 gaan, onder impuls van Pol Leemans, een aantal amateurfotografen avondschool fotografie volgen. Zij richten in 1979 de ‘Fotogroep Park’ op, die dan zeven leden telt. Het jaar nadien, in 1980, heeft al het eerste fotosalon plaats. Dit werd georganiseerd in de salons van de abdij van ’t Park, ter gelegenheid van de Hoevefeesten.
De fotoclub heeft jarenlang veel succes maar rond 1990 neemt haar ledental af.
Pol Leemans, die omwille van professionele activiteiten een paar jaar niet actief geweest is,
zet zijn schouders terug onder de club. Ex-leden worden opnieuw gecontacteerd en eind 1990 zijn er weer een vijftiental enthousiaste leden.
Pol Leemans neemt opnieuw contact op met de prior van de Abdij van ’t Park en de club kan er haar jaarlijkse tentoonstelling terug organiseren.

In 1997 is het de ‘Fotoclub Heverlea’ die in de problemen geraakt. Herman Vanderijcken en Karel Weyts stappen naar Fotogroep Park toe om te praten over een eventuele fusie.
Einde 1997 is het dan zover, Fotogroep Park en Fotoclub Heverlea gaan vanaf dat ogenblik samen verder als Fotogroep Park-Heverlea

Na de fusie wordt in 1998 het eerste fotosalon georganiseerd ter gelegenheid van de dag van de Vlaams- Brabantse Fotografie.
Met de steun van burgemeester Louis Tobback, kan dit salon doorgaan in het oude gemeentehuis van Heverlee en stond in het teken van 750 jaar Leuven. Dit salon werd een daverend succes. Op een weekend telt men meer dan 1.000 bezoekers.

In de daaropvolgende jaren wordt het fotosalon georganiseerd in het Jezuïetenhuis aan de
Waversebaan in Heverlee, alwaar wij nog tot op heden salon organiseren.
Verder doet onze club al enkele jaren mee met het jaarlijkse evenement Amateurama in Leuven, is ze actief in het VBF (Vlaams Brabantse Fotokring) en Breedbeeld.